Danh sách các công ty tại Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Tiến Lộc

đường 794, tổ 6, ấp Con Trăn, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901328105

Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Xây Dựng Tú Minh Quân

Đường 794, tổ 06, ấp Con Trăn, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901323379

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Sáng Kiến

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901315498

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tân Hòa Phát

Thửa đất số 78, 104, Tờ bản đồ số 60, ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901314906

Công Ty TNHH MTV Sáu Ngọc

Tổ 3 ấp Cây Cầy, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901309896

Chi nhánh 1-Công ty TNHH Trần Ngọc Tâm

Tổ 7, ấp Cây Cầy, xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900492416-001

Chi Nhánh 1- Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thì

Tổ 5, ấp Suối Bà Chiêm - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900994790-001

Công Ty TNHH Vĩnh Phúc Ninh

Tổ 3, ấp Cây cầy - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901013987

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Thương Mại An Bình

Tổ 9, ấp Cây Khế - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900514500

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thời

Tổ 1, ấp Cây Cầy - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900399230

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Cao Su 30-4 Tây Ninh - Nông Trường Cao Su Tân Hòa

Tổ 6, ấp Suối Bà Chiêm - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900336706-001

Công ty cổ phần Tây Nam

ấp Cây Cầy, xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900448209

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh - Nhà Máy Xi Măng Tây Ninh

ấp Cây Cầy - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900365922-003

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Yến

Tổ 2, ấp Cây Cầy, xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900780319

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sunchung

Tổ 3, ấp Trãng Trai - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901127536

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cao Su Huỳnh Hoàng Thịnh

Tổ 13, ấp Cây Khế - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901135294

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Huyền

ấp Tân Thuận, xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900406375

MST Địa Bàn Tân Hòa

Xã Tân Hòa - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901150969

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Lợi

Tổ 5 ấp Cây Cầy, xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900393983

Doanh nghiệp tư nhân Phước Hoà Tân

Tổ 6, ấp Cây Cầy - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900839308