Danh sách các công ty tại Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh - Trang 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Cao Su An Thịnh Phát

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901313275

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xăng Dầu Bích Hảo

Thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 76 và Thửa đất số 42 tờ bản đồ số 137, ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901312641

Công Ty TNHH MTV Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Arc Việt Long

Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901307874

Công Ty TNHH Muối Tôm Mỹ Liên Food

Tổ 3, ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901306528

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng The Best Vn

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901305764

Công Ty TNHH MTV Suneco Vn

ẤP 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901304721

Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Tân Châu

Tổ 6, Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901303492

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khải Em

Tổ 2, ấp 5 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900998192

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tm & Sx Nệm Mouse Liên á

Tổ 5, ấp 1 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 0302082048-004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Toán

Tổ 7, ấp 4 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901014476

Doanh nghiệp tư nhhân P/Q

Tổ 7, ấp 3, xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900491010

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Tấm

Tổ 6, ấp 2 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901055017

Doanh nghiệp tư nhân Thiệu Bình

Tổ 8, ấp 1, xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900726336

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trong Phú

Tổ 8, ấp 4 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901080599

Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tân

Tổ 12, ấp 1, xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900423099

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hùng Đô

Tổ 4, ấp 6 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901096750

Chi Nhánh Công Ty TNHH Việt Phúc Tại Tỉnh Tây Ninh

Tổ 5, ấp 6 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3600961201-001

Chi Nhánh 4 - Dntn Lý Ca Nám

ấp 2 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900196287-004

MST Địa Bàn Suối Ngô

Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901150951

Công Ty TNHH Sản Xuất Cao Su Trường Phát

Thửa đất số 612, Tờ bản đồ số 16, ấp 4 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900832165