Danh sách các công ty tại Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Bình 69

Thôn Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702121935

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sơn Dương

Thôn Tân Mai, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702113613

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Gia Tiến

Thôn Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702057976

Trường tiểu học Tân Lập huyện Đầm Hà

Tân Lập - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971172

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phú Tiên

Thôn Thái Lập - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701557486

Uỷ ban nhân dân xã Tân Lập huyện Đầm Hà

Tân Lập - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950334

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thuận Lợi

Thôn Thái Lập - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701172479

Hợp tác xã Thương mại dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Đức Thịnh

Thôn Phúc Tiến - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701656381

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Hà

Thôn Thái Lập - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700648243

Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và dịch vụ Minh Quý

Thôn Thái Lập - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701334472

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Clc

Thôn Đông Hà - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701778164

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp - Xây dựng tổng hợp Quyết Thắng

Thôn Hà Lai - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701785732

Công Ty TNHH Việt úc - Quảng Ninh

Thôn Phúc Tiến - Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701806573