Danh sách các công ty tại Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Trường tiểu học Quảng Lợi huyện Đầm Hà

Quảng Lợi - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971197

Trường trung học cơ sở Quảng Lợi huyện Đầm Hà

Quảng Lợi - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971246

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Lợi huyện Đầm Hà

Quảng Lợi - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950341

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hải Tiến

ông Trần Bá Thiết, Thôn An Lợi - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701195814

Trường Mầm non Quảng Lợi

Thôn Trung Sơn - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701608645

Công Ty TNHH Thương Mại Thái Hiếu

Thôn Trung Sơn - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701681370

Công ty TNHH 1 thành viên Hoàng Kiên

Thôn Trung Sơn - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701412184

Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Khang

Thôn Châu Hà - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701427430

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Sơn

Nhà ông: Ty Văn Bích - Thôn Trung Sơn - Xã Quảng Lợi - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701747631