Danh sách các công ty tại Thị Trấn Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Đông Vũ

Số nhà 226. Phố Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702132648

Công Ty TNHH Lâm Sản Đầm Hà

Số 42, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124213

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Quảng Ninh

Số nhà 99, Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124069

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Bất Động Sản Chung Anh

Phố Chu Văn An, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702121815

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản 79

Phố Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702121043

Công Ty TNHH Regake

162 Chu Văn An, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702118273

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Vinh

Số 90 Phố Minh Khai, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115096

Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Toàn Phát

Số 19 Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702114487

Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Hưng Phúc Thịnh

Số 68, Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702114173

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thương Mại Mhp

Số 29 Phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702114021

Công Ty TNHH Đức Huy Đh

Số 234 phố Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702112578

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Lương Văn Tuyến

Số 102, phố Hoàng Ngân, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702110669

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Hành Chính Đầm Hà

Số 89, phố Minh Khai, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702094103

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Hoa Hải Hà

Số nhà 45 Chu Văn An, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702088879

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thái Cường 79

Phố Chu Văn An, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702088413

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hiền Nguyên 86

Số nhà 22, phố Lỷ A Coỏng, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702076400

Công Ty TNHH Chúng Nghiệp

Số 318 phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702061524

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Quảng Thái

Số nhà 41, phố Lê Lương - Thị trấn Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701523166

Viện kiểm soát nhân dân Huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Thị trấn Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701033958

Hạt Kiểm lâm - Huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Thị trấn Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701032792