Danh sách các công ty tại Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản An Bình Quảng Ninh

Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702146383

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Nhp - Cp Quảng Lâm

Bản Thanh Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702141321

Công Ty TNHH Đầu Tư Chăn Nuôi Quảng Lâm

Bản Mào Liểng, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115346

Trường trung học cơ sở Quảng Lâm huyện Đầm Hà

Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971253

Trường tiểu học Quảng Lâm huyện Đầm Hà

Bản Tài Lý Sáy - Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971140

Trường mầm non xã Quảng Lâm

Xã Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701672055

Công Ty TNHH Hải Lộc Quảng Lâm

Bản Tài Lý Sáy - Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701737062

Hợp tác xã Quế Lâm

Nhà ông Chíu Sáng Phát - Bản Tài Lý Sáy - Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701760960