Danh sách các công ty tại Xã Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công Ty TNHH MTV Dệt May Và Bao Bì Xuất Khẩu 277 Đầm Hà

Thôn Làng Y, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702107377

Uỷ ban nhân dân xã Đại Bình huyện Đầm Hà

Đại Bình - Xã Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700959224

Trường mầm non Đại Bình

Xã Đại Bình - Xã Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701671397

Hợp tác xã thương mại, dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩ

Thông Làng Y - Xã Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701683868

Hợp tác xã thương mại dịch vụ Đại Thành

Nhà ông Phạm Minh Ngọc- Thôn Nhâm Cao - Xã Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701765782