Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công an Huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701032591

Toà án nhân dân Huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701034359

Trường tiểu học thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà

Hoàng Văn Thụ - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701007387

Uỷ ban nhân dân xã Quảng An huyện Đầm Hà

Quảng An - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971133

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đầm Hà

phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971278

Phòng Giáo dục huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700952490

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Lâm huyện Đầm Hà

Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700952483

Trường trung học cơ sở Đại Bình huyện Đầm Hà

Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950373

Trường trung học cơ sở Dực Yên huyện Đầm Hà

Dực Yên - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950172

Trường tiểu học Đại Bình huyện Đầm Hà

Đại Bình - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950165

Phòng Dân tộc huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701612987

Thanh Tra huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701613123

Phòng Nội vụ huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701641402

Trường THCS - THPT Lê Lợi

Thôn Tân Hợp - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701378695

Trường mầm non xã Đầm Hà

Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701670435

Trường mầm non Quảng Tân

Thôn Tân Liên - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701670594

Trường THCS Tân Lập

Thôn Tân Mai - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701672577

Cửa hàng máy văn phòng Vũ Gia

Số 46 - phố Trần Phú - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701688023

HTX Sản xuất và tiêu thụ nấm Linh Chi

Thôn Xóm Giáo - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701696183

Hội Nông dân huyện Đầm Hà

Phố Lê Lương - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701699233