Danh sách các công ty tại Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công Ty TNHH MTV Hùng Đại Phát

Thôn Yên Định, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702144361

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Công Nghệ Số

Thôn Đầm Buôn, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127366

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bê Tông Đầm Hà

Thôn Trại Giữa, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702125922

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Đông Bắc 68

Bản Thanh Lâm, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702125168

Công Ty TNHH Minh Anh 68

Thôn Yên Lập, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702122939

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thương Mại Quảng Ninh

Thôn Trại Giữa, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702121572

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Thu Xóm Giáo

Thôn Xóm Giáo, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702092804

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đầm Hà 184

Thôn Trại Giữa , Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702078870

Trường trung học cơ sở xã Đầm Đà huyện Đầm Hà

Đầm Hà - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701007355

Trường tiểu học xã Đầm Hà huyện Đầm Hà

Đầm Hà - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971158

Công Ty TNHH Hà Tiên

Thôn Đầm Buôn - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701067266

Uỷ ban nhân dân xã Đầm Hà huyện Đầm Hà

Đầm Hà - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950327

DNTN - Xuất nhập khẩu Đầm Hà

Thôn 5 - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700614131

DNTN - Thuận Thành

Thôn 1, xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700605419

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuỷ sản Bắc Việt

Thôn Đầm Buôn - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701367076

Công ty TNHH Thanh Hiếu

Thôn 5 - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700473699

DNTN Đình Chương

Xóm Giáo - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701416012

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ngọc Thiết

Phố Lê Lương - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701418813

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Như

Xóm Giáo - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701435801

HTX Sản xuất Giống và Nuôi trồng thủy sản Bắc Việt

Trại giống hải sản chất lượng cao - Thôn Đầm Buôn - Xã Đầm Hà - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701802258