Danh sách các công ty tại Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hoà Phát

Thôn Tân Thanh, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702143110

Công Ty TNHH Sao Việt Travel

Số 100 Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702133458

Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Trí Thành

Thôn Tân Lập, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123160

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xây Dựng & Khoáng Sản Vũ Gia

Số 86 Thôn Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702086913

Trường tiểu học Quảng Tân huyện Đầm Hà

Quảng Tân - Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701007411

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hường

Thôn Tân Liên xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700977199

Trường trung học cơ sở Quảng Tân huyện Đầm Hà

Quảng Tân - Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700959150

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Tân huyện Đầm Hà

Quảng Tân - Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700952476

Công ty TNHH một thành viên Lợi Hà

Thôn Tân Hợp xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700903334

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu & Đầu Tư Phát Triển Đầm Hà

Thôn Tân Thanh - Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700773413

Công ty TNHH thương mại Hà Thành

Thôn Tân Hợp - xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701266215

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Và Dịch Vụ Thương Mại Quyến Luyến

Thôn Tân Hợp - Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701431324