Danh sách các công ty tại Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Chi Nhánh DNTN Nguyễn Hoàng

Cầu Võng - Thôn Che Ré - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800264554-001

Trường Mẫu Giáo Tà Năng

Thôn Tà Nhiên - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800687969

Trường Tiểu Học Tà Năng

Thôn Tà Nhiên - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800687944

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Tiến

Thôn Ma Pó - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800418902-001

Trường Trung Học Cơ Sở Tà Năng

Thôn Tà Nhiên - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800701652

CN Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hà Nội Tại Lâm Đồng

Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0101359194-001

Doanh Nghiệp TN Thảo ánh

Thôn Tà Nhiên - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800491148

UBND Xã Tà Năng

Thôn Tà Nhiên - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800187765

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phượng Sỹ

Thôn Bản Cà - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801277443

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Bạch Thố

Số 78, thôn MaSaRa - Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801290652