Danh sách các công ty tại Thol Hạ - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Của Rừng

Số 99 Ngã 3 Đa Me, Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801518988

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Thành Công 79

Thôn Bon Rơm, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801515169

Công Ty TNHH Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Ngọc Quý

Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801509334

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hậu Thắm

Số 46, Thôn Yang Ly, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508309

Công Ty TNHH Nt Ánh Dương

133 Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508059

DNTN Cà Phê Quốc Tiến

94 Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506622

Công Ty TNHH Thủy Bình Lâm Đồng

Số 50 Bon Rơm, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801505996

Công Ty TNHH Hoàng Long Orchid

Số 84, Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801492627

Công Ty TNHH Dược Liệu Đà Lạt Xanh

Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801490845

Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng

Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484425

Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng

Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480477

Công Ty TNHH Cây Cảnh Ước Mơ Tùng Việt

Đường ĐH2, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479062

Công Ty TNHH Bất Động Sản An Home Land

Thửa đất số 834, tờ bản đồ số 34, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478767

Công Ty TNHH Cơ Giới Ngọc Châu

120 thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478414

Công Ty TNHH Truyền Thông Phi Lạc

131 Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801471909

Công Ty TNHH Khải Phát Group

Số 9 đường số 1 Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801445786