Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Công Minh

Lô BI - 11 Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0300953412-003

Công Ty Cổ Phần An Phát Hưng

Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801058498

Công Ty TNHH Liên Doanh UTILITARIAN VINA

Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800695085

Công Ty TNHH Liên Doanh Vĩnh ích

Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800703498

Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại DIC Đà Lạt

Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800564501

Công Ty TNHH Trợ Nông

Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800548193

Công Ty TNHH APPOLO Việt Nam

Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800776520

Công Ty Cổ Phần Hoàng Kỳ Lâm Đồng

Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800808099

Công Ty TNHH B&V Cà Phê Việt Nam

Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800882945

Công Ty TNHH Vườn Hạnh Phúc Đà Lạt

Lô E9 KCN Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801194613

Công Ty TNHH Bình Dương

Lô F1-F2 Khu công nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800401747

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Hợp Lực

Lô E-4-KCN Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800934449

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Giấy Đồng Tâm

Lô E-3-KCN Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800934456

Công Ty TNHH Dệt May & Vớ APEX

Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800944817

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mercafe Việt Nam Tại Tỉnh Lâm Đồng

D4-D5-C4, đường số 5, KCN Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3600723655-002

Công Ty TNHH Ti No Lâm Đồng

Đường số 2 Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801247664

Công Ty TNHH TAMAVI

Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801002946

Công Ty TNHH DOO SUNG VINA

Lô E-7-KCN Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801007415

Công Ty TNHH Cung ứng Nông Nghiệp Lâm Đồng

Khu Công Nghiệp Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800000336