Danh sách các công ty tại Xã Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Cao Nguyên

Số 30 Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801510442

Công Ty TNHH Hiwater

Thôn Phú Lộc, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801509479

Công Ty TNHH H20 Farm Dalat

609 Quốc Lộ 20, Thôn R'Chai, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508997

Công Ty TNHH Hoa Tốt

Số 9 Phú Bình, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508972

Công Ty TNHH Tm Dịch Vụ Ngà Lộc Phát

Số 70, Quốc lộ 20, Thôn Phú Bình, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508210

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Liên Châu Steel

Số 199, Quốc lộ 20, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506277

Công Ty Cổ Phần Wilimedia

126 Quốc Lộ 20, Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801504463

Công Ty TNHH Lâm Nông Phát

Số 229, Thôn Phú Hòa, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801504255

Công Ty TNHH Lương Thuận Bma

Số 51 Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502554

Công Ty Cổ Phần Kính Nhúng Vạn Phát

Số 119 đường Thống Nhất, Thôn Phú Hòa, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502427

Công Ty TNHH Jangnhacocay

Số 153 Quốc Lộ 20, Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502184

Công Ty TNHH Dv Tm MTV Quốc Sang

Số nhà 98, QL20, Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801500356

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phúc An Ts

257 thôn Phú Lộc, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499950

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Long Đức

số 307 thôn Pré, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499975

Công Ty Cổ Phần Tổng Thầu Xây Dựng Đức Trọng

Số 1 Chi Rong, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499407

Công Ty TNHH Mái Ngói Việt Tp

Quốc lộ 20, R' Chai 1, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499118

Công Ty TNHH Thu Mua Phế Liệu Phước Thạch 168

Thôn Pré, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496477

Công Ty TNHH Phân Bón Dương Minh

Số 16 Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496156

Công Ty TNHH Huy Hoàng Plaza New

Đường DT 724, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801495473

Công Ty Cổ Phần Liên Nghĩa Hợp Thành

Thôn Chi Rông A, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494053