Danh sách các công ty tại Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đt&xd Bùi Gia Lđ

Số 44, Thôn Thái Hưng, Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801444278

Trường Trung Học Cơ Sở Ninh Loan

Thôn 7 - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800701684

Công Ty TNHH Hùng Tiến

05 Thôn Ninh Thuận - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800539181

Trường Tiểu Học Ninh Loan

Thôn 5 - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800778246

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Huy Việt

Số 08 thôn Thịnh Long - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801176438

Chi Nhánh DNTN Sỹ Tuyến

Thôn 3 - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800356727-001

Công Ty TNHH Trần Nghị

Thôn Nam Loan - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800807708

Chi Nhánh Công Ty TNHH TM - DV - VT Liên Hương

Thôn 3 - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0303627784-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn Triều Việt

Số 12, Thôn Trung Hậu - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801199682

Trường Mẫu Giáo Ninh Loan

Thôn 7 - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800427713

Công Ty TNHH Đoài Nguyệt

Thôn Trung Ninh - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801210304

UBND Xã Ninh Loan

Thôn 5 - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800187772

Công Ty TNHH Tm - Dv Phạm Tiên Mai

Thôn Nam Hải - Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801285229