Danh sách các công ty tại Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Phụng

số 24 Kim Phát, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801510428

Công Ty TNHH Ngọc Thạch Robusta Lâm Hà

Số 42 Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507351

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Sky

Thửa đất số 117, Kim Phát, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493860

Công Ty TNHH Thiên Trúc Diamonds

Số 95, Thôn Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801476343

Công Ty TNHH San Lấp Tự Cường

Số 1, Thôn Kim Phát, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801466218

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants

Số 248,Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801457319

Công Ty TNHH Thời Trang Hoa Mặt Trời

Số 414, khu 11, thôn Thanh Bình , Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801446412

Công Ty TNHH Đoàn Thanh Khương

Số 33 thôn Thanh Bình 3 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801063917

Công Ty TNHH Do Sung Vi Na

Thanh Bình 2 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801110162

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Bình Thạnh

351 Quốc Lộ 27 Thôn Thanh Bình - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801139387

Trường Mẫu Giáo Bình Thạnh

Thôn Thanh Bình 2 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800441154

DNTN Xây Dựng Hồng Lĩnh

Thôn Thanh Bình 3 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800429005

Trường THCS Bình Thạnh

Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800427590

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Cậy

Số 253, Thôn Thanh Bình 1 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801017822-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thùy Trang

Số 254, Thanh Bình 1 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801217003

Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Phước

Số 153 Thanh Bình II - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801218141

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lâm Kim Hải

Số 01, thôn Kim Phát - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801180709-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chăn Nuôi Công Khanh

Số 392, Thành Bình 1 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801245949

Công Ty TNHH Lâm Kim Bình

Số 232, thôn Thanh Bình - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801250018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Mỹ Duyên

121 Thôn Kim Phát - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801254326