Danh sách các công ty tại Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Healland

Thôn B'Liang, Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506703

Trường Tiểu Học Tà Hine

Thôn 1 - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800687824

Trường Trung Học Cơ Sở Tà Hine

Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800778253

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tia Nắng

Thôn 1 - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800462482

Công Ty TNHH Phạm Hữu Thuận

Thôn Tà In - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801207929

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quế Anh

Thôn Tà Hine - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800578046-001

UBND Xã Tà Hine

Thôn Tà In - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800187758

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Việt ý Tại Lâm Đồng

Thôn 1 - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0303517220-003

Công Ty TNHH Đàm Phong

Thôn Tà Hine - Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801286455