Danh sách các công ty tại Xã Hiệp Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Vương Ngọc Hưng

Số 1B ngã 3 Fi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801511622

Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Sạch Kim Ngân

06/26 thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801509302

Công Ty TNHH Emi Education

Số 5, tổ 8, thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801509260

Công Ty TNHH Lâm Tân Ninh

18B, tổ 28, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508651

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Vũ Lê

Số 08A, Thôn Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507746

Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Gia.s

Số 18B, Tổ 9 Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506816

Công Ty TNHH Giáo Dục Siêu Việt

Số 12/13 thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801505523

Công Ty TNHH Mộc Thiên Phú

Tổ 23A, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801505234

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo Long

08/31 Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801504978

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ 94

Số 10 tổ 7, Quốc lộ 20, thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801503685

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tùng Vy

Số 38/24 Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801503290

Công Ty TNHH Tm & Dv Bảo Thi

Tổ 14, Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502642

Công Ty TNHH Destiny Coffee

Số 19/7 Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502628

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ie Việt Nam

Số 25, Tổ 1 Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501889

Công Ty TNHH Nông Sản Phúc Duy

Tổ 3, thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501310

Công Ty TNHH Nông Sản Phát Đạt Lâm Đồng

Tổ 8, thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499686

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phân Bón Lâm Đồng

Tổ 3,Quốc lộ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499492

Công Ty TNHH Cỏ May Flowers

Tổ 11 Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801497569

Công Ty TNHH Tm Dv Lâm Viên

46 tổ 21 Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801497110

Công Ty TNHH MTV Hoa Lan Anh Thơ Đà Lạt

Số nhà 1/12, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496678