Danh sách các công ty tại Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng - Trang 3

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Trí

Số 104H/68 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202200770

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hùng Duyên

Số 29/33 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202200410

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Dvbv Hải Đoàn

Số 7/1/190 đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202198465

Công Ty TNHH Quảng Cáo Anh Khôi

Số 16A/226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202198345

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí Hưng Thịnh

Số 37 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202191879

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Hải Phòng

Số 5/226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202191540

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Xây Lắp An Hưng

Số 32/112a đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202189728

Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Trường Phát Hải Phòng

Số 7/226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202187713

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Loại Màu Việt Hoàng

Số 20/65 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202181655

Công Ty TNHH Vlh Hương Sơn

Số 59/34/92 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202181380

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vũ Gia Window

Số 311 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180073

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Và Thương Mại Minh Long

Số 101 Tập Thể Dãy C/92 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180034

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Haitun

Số 130 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202178846

Công Ty TNHH Goldtimes

Số 4 /85 /33 /112A Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177722

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Gia Huy

Số 6/43/136 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177271

Công Ty TNHH Trường Nguyên Door

Số 7 Ngõ 95 Đường Vạn Mỹ, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177105

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Đức Thịnh

103A Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202176729

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Công Nghiệp Sumitomo

Số 158 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202176415

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tuyết Nam

Số 6/98 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202174802

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Song Vy

Số 270 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202174030