Danh sách các công ty tại Phường Đổng Quốc Bình - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Vạn Thành International

7/8/37 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238326

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Thành Phát

Số 12/4A/28 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237918

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nha Khoa Ddc

Số 7/213 Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202236865

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Tm Ngọc Land

Số 3/213 Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202236417

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Cường Đạt

Số nhà 206 Đ2 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231560

Công Ty TNHH Nhà Hàng Lục Vị Trai

Số 2A Văn Cao, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231419

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Trường An

Số 65 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202215343

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Atp Việt Nam

Số 16 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202206966

Công Ty TNHH Greatwind Logistics

Số 221B đường Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202172393

Công Ty TNHH Blue Pacific Vietnam

Số 14 Dãy 13 Gian, Ngõ 83 đường Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202167393

Công Ty TNHH Khôn Bằng

Số 56 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202166022

Công Ty TNHH Duy Long National

Số 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202157162

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Thi Công Đá Granite Đức Anh

Số 7/8/37 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202153513

Công Ty TNHH Ace Gia Nguyễn

Số 14Đ22 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202151844

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tân Long

Số 73 đường Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202141797

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Y Dược Cổ Truyền Tâm Phúc

Số 5/2 Văn Cao, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202133588

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Á Đông

Số 27 D37 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202132016

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hải Duyên

Số 21 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202127778

Công Ty TNHH Thương Mại Gia Hòa An

Số 77 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202126767

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Phúc Lâm

Số 206 Đ2 đường Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202123910