Danh sách các công ty tại Phường Gia Viên - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Kd Bình Minh

Số 100 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223672

Công Ty TNHH Giaan Haiphong

Số 121 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202215505

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Kbe

Số 43/161 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202214269

Công Ty TNHH Sự Kiện Và Truyền Thông Ann

Số 41/120 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202207529

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Sản Xuất Blue Ocean

Số 4A/5/40 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202206109

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Qha Đại Cát

Số 5/15/94 Phố Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202204038

Công Ty TNHH Vận Tải Trường An Phát

Số 21/36 Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202200530

Công Ty TNHH Hiệp Hưng Hải Phòng

Số 18/ 146 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202197895

Công Ty TNHH Vietlink-Transport Việt Nam

Số 6/27 Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202197486

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dh Hải Phòng

Số 7/5/40 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202194647

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Linh

Số 16/89 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202189502

Công Ty TNHH Tkt Logistics

Số 17/120 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180309

Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Fast Go

Số 32/112 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202178268

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hữu Quang

Số 56/120 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202176542

Công Ty TNHH Cross - Sound And Light

Số 1/2/89 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202171093

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hp Global Tour

Số 3/78 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202167001

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Kiểm Toán An Sinh

Số 85/89 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202163790

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Phong Phú

Số 49 Ngõ 63 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202161458

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Thương Mại Trọng Tín

Số 9/9/40 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202159106

Công Ty TNHH MTV Nemo Life

Số 22B/2/21 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202158670