Danh sách các công ty tại Phường Gia Viên - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Vận Tải Trường An Phát

Số 21/36 Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202200530

Công Ty TNHH Hiệp Hưng Hải Phòng

Số 18/ 146 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202197895

Công Ty TNHH Vietlink-Transport Việt Nam

Số 6/27 Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202197486

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dh Hải Phòng

Số 7/5/40 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202194647

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Linh

Số 16/89 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202189502

Công Ty TNHH Tkt Logistics

Số 17/120 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180309

Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Fast Go

Số 32/112 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202178268

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hữu Quang

Số 56/120 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202176542

Công Ty TNHH Cross - Sound And Light

Số 1/2/89 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202171093

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hp Global Tour

Số 3/78 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202167001

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Kiểm Toán An Sinh

Số 85/89 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202163790

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Phong Phú

Số 49 Ngõ 63 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202161458

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Thương Mại Trọng Tín

Số 9/9/40 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202159106

Công Ty TNHH MTV Nemo Life

Số 22B/2/21 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202158670

Công Ty TNHH Vận Tải G.b.p

Số 30P/78 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202151555

Công Ty TNHH Phát Triển Và Dịch Vụ Thương Mại Bình Minh

Số 62 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202150791

Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Xanh Ttl

27/63 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202150657

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khoáng Sản Hòa Bình

Số 42/99 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202146562

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Việt

Số 13/88/179 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202131100

Công Ty Cổ Phần An Ninh Scom

Số 95 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202127344