Danh sách các công ty tại Phường Lạc Viên - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Dr Dee

Số 153 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202217622

Công Ty TNHH Thương Mại Và Cơ Khí Hải Phòng

Số 120 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202212141

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Dương

Số 13/30/165 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202209195

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Minh Duy

P1503, tầng 15, toà nhà TTTM Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202207166

Công Ty TNHH Hotfood Hải Phòng

Số 176 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202202591

Công Ty TNHH An Ý Viên

Số 66 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202196468

Công Ty TNHH Sản Xuất Cao Su Nhựa Thắng Anh

Số 3 ngõ 70 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180330

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Long Hải Logistics

Số 151 đường Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202178613

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Thương Mại An Phú Khang

Số 69 đường Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202178148

Công Ty TNHH Hàng Hải Vàng

Số 7/44 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177680

Công Ty TNHH Diệp Nhi Anh

Số 22/106 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202175179

Công Ty TNHH Thể Thao Nam Hưng Việt Nam

Số 5/29F Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202166953

Công Ty TNHH Thương Mại An Kim Thịnh

21/79/81 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202161779

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Việt Sky

Số 9/61/81 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202158208

Công Ty TNHH Tm Dv Đông Minh

Số 175 Đường Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202156842

Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Phương Hải Phòng

Số 9/182 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202151964

Công Ty TNHH Gaka

Số 47/30/165 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202147037

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Anh Tuấn

Số 43/182 đường Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202142367

Công Ty TNHH Vận Tải Xuất Nhập Khẩu My Mai

Số 24C/48/106 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202135306

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Hp Nam Việt

Số 3B/156 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202129327