Danh sách các công ty tại Phường Cầu Tre - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Hà Phương

Số 8/85/30/313 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202248814

Công Ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Kim Hạnh

Số 10B U8 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202247715

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Hpt

10/246 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245362

Công Ty TNHH Logistics Bình An Phát

Số 20/256 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245299

Công Ty TNHH Mapso Việt Nam

Số 12/246A Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202243911

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hải Phòng

Số 62/256, đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202242851

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hưng Việt Phát

Số 5/57/313 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202239390

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Lắp Trí Khang

7/46/313 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237636

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông Tuấn Phong

Số 5B/47/30/313 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237467

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Hải Yến Hải Phòng

Số 9/28/191 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237202

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tú Giang

Số nhà 38/309 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202235903

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Vận Tải Sunshine

Số 46A/256 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202234057

Công Ty TNHH Comsatin

Số 55A/309 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202233737

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Minh Khuê

Số 9B/20/90/191 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202233021

Công Ty TNHH Ha Global

8/1/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202228945

Công Ty TNHH Tiên Đoàn

20 Ngõ 313 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202225408

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Td National

Số 2B/256 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202218979

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Hưng

Số 10/40/191 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202215872

Công Ty TNHH Thương Mại New Hth

317E Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202210137

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Hưởng

Số 24A/317, Đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202207060