Danh sách các công ty tại Phường Cầu Tre - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Td National

Số 2B/256 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202218979

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Hưng

Số 10/40/191 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202215872

Công Ty TNHH Thương Mại New Hth

317E Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202210137

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Hưởng

Số 24A/317, Đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202207060

Công Ty TNHH Love Purple

115b/5/246a đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202206719

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Thuý Anh

Số 26/8/279 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202203683

Công Ty TNHH Hưng Đạo Logistics Việt Nam

Số 16/61/309 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202202538

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Ttl

Số 26/28/5/246A đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202201069

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Anh Minh

Số 1/32/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202200065

Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Giang Sơn

Số 25B/90/191 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202198426

Công Ty TNHH Logistics Hải Âu

Số 13/291 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202188869

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Thành Nhân

Số 17/21/10/191 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202188185

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Lianda

Phòng 616 Tầng 6, Toà nhà Sơn Hải, Số 452 Lê Thánh Tông, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202185716

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mang Giang

Số 37A/256 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202185635

Công Ty TNHH Rads

Số 11B/217B ngõ 244 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202181983

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Ngân Thịnh

Lô B1 Thái Phiên, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202173527

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dược Phẩm Khánh Dương

Số 42/246 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202173284

Công Ty TNHH Bất Động Sản Chung San

Số 141C/106 Lê Lai, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202172812

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Bảo Linh

Số nhà 115/309, Đường Đà Nẵng, tổ 4, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202171784

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Pandora

Số 1/1/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202166939