Danh sách các công ty tại Phường Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Phương Linh

Số 207 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202248726

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Trường Anh

Số 22/384 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202247916

Công Ty TNHH Một Thành Viên Himawari Bubble & Spa

Số 16/182 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202246817

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Xuân Vinh Quang

Số nhà 102 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202246648

Công Ty TNHH Logistician

Số 26/89 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202246013

Công Ty TNHH Hải Phòng Nhà Hàng Lẩu Bò Triều Sán

Số 38 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245411

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Minh Loan

Số 17/46 Nam Pháp 1, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202244270

Công Ty TNHH Thương Mại Và Logistics Pnd

Số 52/132 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202243044

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Đức Phát

Số 128 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202243012

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Trực Tuyến Đất Cảng

Số 172 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202241671

Công Ty TNHH Tm-Dv-Xnk-Qt-Trung Anh Minh

Số 458 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202240822

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Vân Anh

Số 9/5/254 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202240484

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Vĩnh Thành

Số 44/109 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202239993

Công Ty TNHH Việt Trung Lâm Hoàng Phát

Số 123 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202239859

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Trí Thành

50/384 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238541

Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Ttd Hope

Số 14/92/263 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238534

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hoan Hoàng

Số 5/16 Phố Phụng Pháp, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238164

Công Ty TNHH Vận Chuyển Phi Tốc Hải Phòng

Số 151 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238076

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Thành Thịnh

Số 283 Vũ Trọng Khánh, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237474

Công Ty TNHH Thương Mại H1080

Số 8/132 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237121