Danh sách các công ty tại Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Linh

Số 25C8 ngõ 36, đường vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202202425

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cồng Nghệ Hà Minh

Số 8/12/272 đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202199959

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sn

Số 22/2 ngõ 321 đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202199236

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Phúc Tâm An

Số 452 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202196972

Công Ty TNHH Sx Tm Tiên Phong

Số 18/2/278, Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202196612

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trường Thành

Phòng 501 tầng 5 số 508 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202196404

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thương Mại 168

Số 20/2/321 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202195721

Công Ty TNHH Thanh Nga Lê

Số 348 đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202194686

Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Tân Hoà Phát

164 đường Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202191558

Công Ty TNHH Thh

Số 16A đường vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202191445

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Thanh

1/58 phố Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202189118

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Huy

Số 18/58 đường vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202186477

Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Ngọc - Hp

Số 110 Phủ Thượng Đoạn, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202181662

Công Ty TNHH Quốc Tế Shahaco

Số 36 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180443

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải H2T

Số 599 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177715

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yk

Số nhà 29 phụ 2 Ngõ 278 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177338

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vận Tải Toàn Năng

Số 52 Đường Vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202177070

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Active Việt Nam

Phòng 302 tầng 3, toà nhà Lê Phạm, số 508 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202176750

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Biển Xanh

Số 545 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202176101

Công Ty TNHH Logistics Hd

Số 337 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202175242