Danh sách các công ty tại Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Công Ty TNHH Tầm Nhìn Mới Hải Phòng

99 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202246983

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Ama

Số 27/75 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245965

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Môi Trường Hải Phòng

38/108 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245612

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Tân Tiến 88

Số 214 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245443

Công Ty TNHH Thương Mại Kingess Việt Nam

Số 9/160 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202243164

Công Ty TNHH Vận Tải Anh Bảo

67/50/286 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202242971

Công Ty TNHH Trường Lộc Holdings

Số 269 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202240075

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vật Tư Toàn Thắng

Số 2/95 đường Vạn Mỹ, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202239513

Công Ty TNHH Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Quốc Doanh

262 đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202239249

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Giao Thông New Sun

Số 29/68 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238982

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đức Tài

Số 97 đường Vạn Mỹ, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237308

Công Ty TNHH Nimbus Vn

Kho 44 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202235886

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thành Đoàn

Số 1 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202235773

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dv Xnk Gia Khánh Hải Phòng

Số 27/286 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202235741

Công Ty TNHH Shopping Ads

Số 10/103 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202233790

Công Ty Cổ Phần Homelendsmart

Số 26/103 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231514

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Ngọc Thiên Phát

Số nhà 08/30/152 Đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231257

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phân Phối D.housing

Số 263 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202230398

Công Ty TNHH Đtxd Tuấn Phát

Số 22/8/267 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224764

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Dầu Khí Minh Phúc

Số nhà 33, ngõ 81 đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223062