Danh sách các công ty tại Xã Yên Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Trường trung học cơ sở Yên Phụ

xã Yên Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357815

Công ty TNHH Thuỷ Nguyên

Thôn Đông Yên xã Yên Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300275746

Công ty Trường An Thịnh (TNHH)

Thôn Mẫn xá xã Yên Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300271131