Danh sách các công ty tại Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Nl Hair Style Factory Việt Nam

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301226269

Công Ty TNHH Nar Hair

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301225593

Công Ty TNHH Queen Of Hair Viet Nam

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301225240

Công Ty TNHH Flora - Hair

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301224247

Công Ty TNHH Tóc Á Đông

Thửa đất số 10, Tờ bản đồ số 1, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301223525

Công Ty TNHH Quyên Hair Việt Nam

Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301223613

Công Ty TNHH Apple Hair

Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301223275

Công Ty TNHH Skyhairs

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301222497

Công Ty TNHH Hairstylist Factory

Thửa đất số 10, Tờ bản đồ số 1, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301221479

Công Ty TNHH Đầu Tư Xnk Hồng Phúc

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301221408

Công Ty TNHH Beck Hair

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301221052

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vinhair

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301220845

Công Ty TNHH Tatu Hair

Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301220725

Công Ty TNHH Atv - Hair Viet Nam

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301220612

Công Ty TNHH Asara Hair Việt Nam

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301219945

Công Ty TNHH Friday Hair

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301219825

Công Ty TNHH H&h Hair

Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301219776

Công Ty TNHH Vera Hair

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301219293

Công Ty TNHH Blue Hair

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301219303

Công Ty TNHH Tc Hair Factory

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301218892