Danh sách các công ty tại Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vạn Lợi

Lô G4 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259747

Công Ty TNHH Bb Hair

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259190

Công Ty TNHH Nasa Hair

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257732

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lux Hair

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301256591

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Chi Hair

Đường 271, Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301256425

Công Ty TNHH Điện Tử Ubo (Việt Nam)

Lô H1-2, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301256224

Công Ty TNHH Bao Bì Và Dịch Vụ Sm

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301256111

Công Ty TNHH Green Tech Medical

Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301255622

Công Ty TNHH Xnk At

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301253174

Công Ty TNHH Hana Hair Factory Viet Nam

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301253199

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sara

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301252438

Công Ty TNHH Ant Hair Việt Nam

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301252283

Công Ty TNHH Anbii Hair Việt Nam

Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301251434

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Tdk

Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301251219

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Công Nghệ Tst

Lô H1-6, Cụm Công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301250790

Công Ty TNHH MTV Tới Hường

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301250783

Công Ty TNHH C9 Hair Việt Nam

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301247484

Công Ty TNHH Harry Hair

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301247011

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ac Hair

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301247036

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Lady Hair Tv

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301246025