Danh sách các công ty tại Xã Văn Môn - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thành Đạt Cdn

Quan Đình, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301253706

Công Ty TNHH Hairimex

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301251988

Công Ty TNHH Tái Tạo Tài Nguyên Phaeton

Cụm làng nghề Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301250952

Công Ty TNHH Môi Trường Kp Vina

Thôn Phù Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301250737

Công Ty TNHH Nhôm Hdv

Lô CN17, cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301250053

Công Ty TNHH Vật Liệu Jixiangbao

Thôn Phù Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301248103

Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Xuân Tín

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301246603

Công Ty TNHH Vita Vietnam

Thôn Quan Đình, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301246032

Công Ty TNHH Sx Và Tm Kim Loại Màu Linh Dương

Thôn Mẫn Xã, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301243592

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Anh Vương

Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301241274

Công Ty TNHH Trung Nguyên Group

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301238472

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Lê Quỳnh

Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301238137

Công Ty TNHH Tiha Hair

Thôn Tiền Thôn, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301235545

Công Ty TNHH Kd Và Thương Mại An Phát

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301235552

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Thương Mại Trâm Anh

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301234414

Công Ty TNHH Thương Mại Dv Anh Thư

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301234421

Công Ty TNHH MTV Đại Tín Bắc Ninh

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301234238

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phú Bách

Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301233562

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Băng Băng

Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301233139

Công Ty TNHH Tài Lộc Bắc Ninh

Thôn Quan Đình, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301231766