Danh sách các công ty tại Xã Dũng Liệt - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Lắp Máy Và Xây Dựng Huy Phong

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301251674

Công Ty TNHH Gvs Vina

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301249971

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Mạnh Phương

Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301249474

Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Bắc Ninh

Đội 6, Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301245769

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Phát Bn

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301244941

Công Ty TNHH Công Nghiệp Titan Corporation 2 (Bắc Ninh)

Lô đất CN1-2, Khu Công Nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Yên Trung và, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301232248

Công Ty TNHH Máy Xây Dựng Nam Tiến

Thôn Phù Cẩm, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301226678

Công Ty TNHH Trí Lâm Mtv

Thôn Lương Cầm, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301225441

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Sixpure Việt Nam

Lô CN14-4, Khu công nghiệp Yên Phong (Mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301215316

Công Ty TNHH Luci Tech

Thôn Lương Cầm, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301211079

Công Ty TNHH Km Healthcare Vina

Lô CN6-5, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301210484

Công Ty TNHH Furonteer Vina

thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301208414

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hbq

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301206329

Công Ty TNHH Nhật Huyền

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301197794

Công Ty TNHH Gia Hưng Food Vina

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301191295

Công Ty TNHH Hoàng Long Tech Vina

Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301188077

Công Ty TNHH Ien Vina

Lô CN11-4, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301180631

Công Ty TNHH Tin Học 25 Bắc Ninh

Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301178495

Công Ty TNHH Ls Electric Hà Nội

Lô CN11-3, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301170464

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngô Phan Minh

Thôn Phù Yên, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301169980