Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

CHEIL INDUSTRIES INC - Thầu chính XD dự án SAMSUNG DISPLAY Việt Nam tại KCN Yên Phong I - Bắc Ninh

Khu công nghiệp Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300858515

SAMSUNG C&T CORPORATION - TCXD dự án SAMSUNG DISPLAY Việt Nam tại KCN Yên Phong I - BN

Khu công nghiệp Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300858508

SAMSUNG C&T CORPORATION-TCXD dự án SEV Yên Phong METAL LINE Tại KCN YP I - BN

Khu công nghiệp Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300862906

Công ty TNHH SAMSUNG DISPLAY Bắc Ninh (Nộp thay)

Khu công nghiệp Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300875599