Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Đa Nghề Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Công ty TNHH BC SYSTEM

Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300850890

Công ty TNHH một thành viên Yang Min Enterprise (Việt Nam)

Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100970185

Công ty TNHH WORLDSYSTEM VINA

Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (thuê của Cty Flexcom VN) - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300862631

Công ty TNHH Pocons Vina

Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300654783