Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Ban quản lý các khu công nghiệp huyện Yên Phong

Khu nhà làm việc UBND huyện Yên Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300367108

Công ty cổ phần Ca Ta Lan

Khu Đồng Chúa - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300371658

Trường Tiểu học Yên Trung số 1

Thôn Chính Trung - Yên Trung - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358167

Trường Tiểu học Yên Phụ

Cầu giữa - Yên phụ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357967

Trường Tiểu học Trung nghĩa

Phù lưu - Trung Nghĩa - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357928

Trường Tiểu học Tam đa số 2

Thôn Thọ Đức - Tam đa - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358110

Trường Tiểu học Hoà Tiến

Yên vĩ - Hoà Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357903

Trường trung học cơ sở Đông Tiến

Thường Thôn - Đông Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357854

Trường Tiểu học Đông Tiến

Thôn Đông Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357822

Trường Tiểu học Đông Phong

Phong xá - Đông Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358022

Trường Tiểu học Dũng Liệt

Chân lạc - Dũng liệt - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357999

Trường trung học cơ sở Hoà Tiến

Yên Hậu - Hoà Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357974

Trường Tiểu học Tam Giang

Nguyệt cầu - Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357942

Trường THCS thị trấn Chờ

Phố Chờ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357935

Công Ty TNHH Môi Trường Việt Nam Xanh

Thôn Ngô Xá - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300377480

Công ty cổ phần Vinaid

An Tập, Yên Phụ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300378195

Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và thuốc thú y Thuận Chiến

Xóm ấp, Thượng Thôn, Đông Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300393771

Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech

KCN Yên Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300416524

Công ty TNHH Suzumoto Việt Nam

KCN Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300342230

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong I - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300325764