Danh sách các công ty tại Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Fanglin (Việt Nam) (Nộp Thay)

Nhà xưởng D4 và D5 thuộc Nhà xưởng D, Lô CN4-1, Khu công ngh, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301286980

Công Ty TNHH King Inductor Việt Nam

Lô CN4-2, Khu Công Nghiệp Yên Phong II-C, Xã Đông Tiến và, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301285338

Công Ty TNHH Sb (Bắc Ninh)

Số 21, đường 9 Khu công Nghiệp, Thương mại và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301283281

Công Ty TNHH Crown Vina Advanced Materials Technology

Nhà xưởng xây sẵn RBF 1-1, Lô CN4-2, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Đông Tiến và, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301282062

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Top-Notch Quality

Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301281157

Công Ty TNHH Ommani Việt Nam

Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301280435

Công Ty TNHH Điện Tử Yongchenggong Việt Nam

Nhà xưởng xây sẵn RBF4-3, Lô đất CN4-2, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Đông Tiến và, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301279662

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ann

Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301275241

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Logics

Đội 4, thôn Đoài, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301273741

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Và Khai Thác Hà Thanh

Thôn Như Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301272836

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cơ Khí Hưng Anh

Nhà ông Hoàng Như Sinh, Thôn Đông, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301271783

Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Bối Minh Việt Nam

Nhà xưởng E2, Lô CN4-1, Khu Công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301268886

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Khẩu Nguyên Việt

Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301264070

Công Ty TNHH Winstars Industrial Việt Nam

Nhà xưởng E1, Lô CN4-1, KCN Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301263510

Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Tam Giang

Thôn Đoài, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301262940

Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Worldwal Việt Nam

Nhà xưởng D2, Lô CN4-1 tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301261400

Công Ty TNHH Anjie Việt Nam

Nhà xưởng E4 và E5 tại Lô CN4-1, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301260728

Công Ty TNHH Great Power Việt Nam

Nhà xưởng C1, Lô CN4-1 tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259514

Công Ty TNHH Công Nghệ Potron (Việt Nam)

Nhà xưởng E3, Lô CN4-1 tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301256143

Công Ty TNHH Micro Commercial Components Việt Nam

Lô CN2-1 KCN Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301255213