Danh sách các công ty tại Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Tổng Hợp Một Thành Viên Phú Thành Phát

Thôn Dĩnh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400977428

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Minh Vũ Kinh Bắc

Tổ dân cư thôn Sơn Quang, Thôn Tân Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400975082

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Sỹ

Thôn Ải Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400975029

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Hà Nguyễn

Thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400974226

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đầu Tư Xây Dựng Minh Cương

Thôn Dĩnh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400973624

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thể Thao Golf Hđh

Thôn Tân Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400972109

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo An

Thôn Nguyễn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400970623

Công Ty Cổ Phần Tu Bổ Di Tích Vinh Thăng

Thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400970172

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thu Thủy

Thôn Quang Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400969850

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Vũ

Thôn Quả, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400969498

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Hoàng Huy

Thôn Quả, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400968744

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Lâm Yến

Thôn Nguyễn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400968529

Công Ty TNHH Tmdv Và Phát Triển Ld Mạnh

Thôn Tân Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400967740

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Hùng Tiến

Thôn Đồng, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400967003

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sĩ Cường

Thôn Nguyễn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400966899

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tuấn Sơn

Thôn Núi, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400966828

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Ban Trắng

Thôn Dĩnh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400966031

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Tiến Đức

Thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400965398

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoài Thịnh

Thôn Dĩnh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400965454

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Ngọc Quân

Thôn Minh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400965091