Danh sách các công ty tại Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Tmdv Vận Tải Thu Thủy

Thôn Dương Huy, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946370

Công Ty TNHH Kinh Doanh Sản Xuất Minh Khang

Thôn Dĩnh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400945602

Công Ty TNHH Tm Vận Tải Xây Dựng Văn Trường

Thôn Quả, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400944831

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Tmdv Đại Việt

Thôn Quả, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400942552

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dvtm Hoàng Anh

Thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940393

Công Ty TNHH Dl Đỗ Gia

Thôn Nguyễn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940298

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Luxury

Thôn Dương Huy, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400938041

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thùy Châm

Nhà riêng ông Nguyễn Văn Thạch, thôn Đồng, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400934907

Công Ty TNHH Hpt Everlux Việt Nam

Thôn Dương Huy, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400934985

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hưng Phát

Xóm 6, thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400920189

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tuất Khang

Thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400918856

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Vận Tải Phương Trang

Thôn Sơn Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400918253

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Damq

Thôn Dĩnh Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400903698

Công Ty TNHH Mai Hảo

Thôn Tân Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898529

Công Ty TNHH Kids Angel

thôn Dương Huy, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400893464

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản Hợp Thành Phát

Thôn Dương Huy, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400892975

Công Ty TNHH May Hưng Lâm

Thôn Dương Huy - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400559974

Tổ hợp tác dùng nước Thôn Sơn Hải

Thôn Sơn Hải - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570583

Tổ hợp tác dùng nước thôn Minh Sơn

Thôn Minh Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570463

Tổ hợp tác dùng nước thôn Núi

Thôn Núi - Xã Trung Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570470