Danh sách các công ty tại Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Vật Tư Thương Mại Xd Vận Tải Minh Hưng

Thôn Xuân Hòa, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400944729

Công Ty TNHH Dodo Kohoa

Ngõ 1, Xóm Đá Bả, Thôn Tam Hợp, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400944542

Công Ty TNHH Lai Thuyên Door

Thôn Xuân Minh, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932547

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Minh Dũng

Thôn Mai Thượng, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400926543

Công Ty TNHH May Mặc New Star

Thôn Xuân Minh, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400922700

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Minh Phát

Thôn Xuân Hòa , Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400915968

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Và Cảnh Quan Việt Giang

Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400913992

Công Ty TNHH Tm Dv Nguyên Trang

Thôn Mai Hạ , Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400911804

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Việt Trí

Thôn Mai Thượng 2, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400909587

Công Ty TNHH Đô Thị Anh Phát

Thôn Xuân Minh, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400901718

Công Ty TNHH Uev

Thôn Xuân Lạn , Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400894115

Tổ hợp tác dùng nước thôn Mai Thượng 2

Mai Thượng 2 - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571636

Tổ hợp tác dùng nước thôn Xuân Bầu

Thôn Xuân Bầu - Hương Mai - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400573344

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Thành Đức

Thôn Tam Hợp - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400581842

Công ty TNHH thương mại - vận tải Minh Dũng

thôn Mai Thượng, xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400388380

Công ty TNHH một thành viên vận tải Minh Dũng

thôn Mai Thượng - xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400383061

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại, Vận Tải Và Xây Dựng Phương Nam

Thôn Việt Hòa - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400615185

Doanh nghiệp tư nhân Hưng Huấn

thôn Tam Hợp, xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400373779

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thanh Nhàn

Phố Tràng - xóm 3 - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400639757

Diêm Thị Trường

Mai Thượng - Xã Hương Mai - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400705689