Danh sách các công ty tại Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Tmđt Xây Dựng Triệu Trường

Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400974427

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Chính

Thôn Phù Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400973631

Công Ty TNHH Tmdv Thương Mại Trường Thuyết

Thôn Phù Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400972412

Công Ty TNHH Plastic Mbb

Đội 7, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400970479

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hitravel

thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400970398

Công Ty TNHH Tmdv Văn Thọ

Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400970077

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Tmdv Tuấn Anh

Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400968166

Công Ty TNHH Tm Và Xd Cẩm Duy

Thôn Phù Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400960632

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Văn Tuyến

Thôn Kim Sơn, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400958016

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm Và Dv Văn Thịnh

Thôn Phù Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400955142

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xd Vận Tải Tm Trường Hải

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400952705

Công Ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Bắc Nam

Thôn Lương Viên, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400947744

Công Ty TNHH Lắp Dựng Cơ Điện Me Và Pccc Minh Tâm

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400947039

Công Ty TNHH Kv Sun Việt Nam

Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932498

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Victory Kids

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400930035

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Anh Khánh

Thôn Kim Sơn, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400927836

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Be-Talent

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400925525

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Khai Tuyên

Thôn Phú Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921136

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Nam Trường

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400919063

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khai Tâm

Phù Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400899593