Danh sách các công ty tại Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Kv Sun Việt Nam

Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932498

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Victory Kids

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400930035

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Anh Khánh

Thôn Kim Sơn, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400927836

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Be-Talent

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400925525

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Khai Tuyên

Thôn Phú Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921136

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Nam Trường

Thôn Thượng Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400919063

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khai Tâm

Phù Tài, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400899593

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hùng Thảo

Thôn Thần Chúc - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400585029

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Hải Sơn Bắc Giang

Thượng Lát - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400602901

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thượng Lát

Thôn Thượng Lát - Tiên Sơn - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400614858

Công ty TNHH một thành viên Thiên An Phúc

thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400483771

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Oanh

thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400490786

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Sông Cầu

Thôn Phù Tài - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400651031

Công Ty TNHH Mtv Đông Yến Vina

Thôn Phù Tài - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400795629

Công ty TNHH một thành viên Phương Anh Phát

Thượng Lát - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400514405

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Đức

thôn Phù Tài - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400515198

Chi Nhánh Công Ty Hướng Thành - (Tnhh) Tại Bắc Giang

Thôn Thần Chúc - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300231315-001

UBND Xã Tiên Sơn

xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400210358

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xd Và Tm Thành Công

Thôn Thượng Lát - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400744166

Công Ty CP Cơ Khí Và Xây Dựng Công Nghiệp Đại Phát

Thôn Phù Tài - Xã Tiên Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400772477