Danh sách các công ty tại Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm Xd Và Vận Tải Hòa An

Thôn Chùa, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946645

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Xnk Thiên An

Thôn Kẹm, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946532

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Ngô Sỹ

Thôn Kẹm, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400942390

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Phú Trọng

Thôn Đài Sơn, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940280

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nhn Group

Thôn Đanh, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932949

Công Ty TNHH Thực Phẩm New Food

Thôn Đanh, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400931173

Tổ hợp tác dùng nước thôn Chùa

Thôn Chùa - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571668

Tổ hợp tác dùng nước thôn Hậu

Thôn Hậu - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571675

Tổ hợp tác dùng nước thôn Rèn

Thôn Rèn - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571770

Tổ hợp tác dùng nước thôn Ngân Đài

Thôn Ngân Đài - Minh Đức - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400573312

Tổ hợp tác dùng nước thôn Ngân Sơn

Thôn Ngân Sơn - Minh Đức - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400573351

Tổ hợp tác dùng nước thôn Thiết Nham

Thôn Thiết Nham - Minh Đức - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400573369

Tổ hợp tác dùng nước thôn Mỏ Thổ

Thôn Mỏ Thổ - Minh Đức - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400577571

Tổ hợp tác dùng nước thôn Bình Minh

Thôn Bình Minh - Minh Đức - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400578670

Doanh Nghiệp TN Bàn Phượng

thôn Kẹm - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389680

HTX dùng nước thôn Đức Thắng xã Minh Đức

Nhà văn hoá thôn Đức Thắng - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400617009

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Linh Việt Nam

Cầu Treo - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400633667

Hợp tác xã Thành Lộc

Nghĩa Thượng - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400652878

Công Ty TNHH Bình Sơn

Thôn Kẹm - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400292008

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Sơn Becker Chem

Thôn Đanh - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400700313