Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công ty TNHH một thành viên FUGIANG

khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400446096

Công ty TNHH FU GIANG

Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400390365

Công ty TNHH FUHUA

Lô CN-03,05- KCN Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400644933

Công ty TNHH Hanmi Vina

Lô CN-01, Khu Công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400728196

Công ty TNHH Woosung Precision Việt Nam

Lô CN -10 Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400735676

Công ty TNHH Vina Solar Technology

Xưởng E12, Lô CN -03 Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400735683

Công ty TNHH DYT Việt Nam

Lô CN - 10 Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400737352

Công ty TNHH Kim loại chính xác JinTu(Việt Nam)

Xưởng F15, Lô Cn -03, Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400740316

Công TY TNHH KIM LOạI CHíNH XáC JINTU (VIệT NAM)

E15, lô Cn-03, KCN Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400744423

CôNG TY TNHH TEXON VINA

Lô CN -01, KCN Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400745586

Công Ty TNHH Túi Giấy Mỹ Thuật Thái Dương

Lô CN 05 khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400746572

Công ty TNHH RISUN Việt Nam

Lô CN - 05 - KCN Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400748001

CôNG TY TNHH LIAN TECH

Xưởng CN 05- 06 , Lô CN -05 KCN Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400754326

Công Ty TNHH Haesung Watch Tech Vina

Lô CN � 01, Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400756605

CôNG TY TNHH JEIL - TECH VINA

Lô CN01, KCN Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400764067

CôNG TY TNHH OSUNG STAIN STEEL VINA

Lô CN -01 khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400764324

CôNG TY TNHH S&G

Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400768008

Công ty TNHH DYT Việt Nam

Lô CN - 10 Khu công nghiệp Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400774347