Danh sách các công ty tại Xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Tiến Phát It

Thôn Mai Vũ, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940555

Công Ty TNHH Xây Dựng Act

Thôn Nội Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400939302

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Ánh Dương

Thôn Hữu Nghị, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400935594

Công Ty TNHH Đầu Tư Xd & Tm Trung Kiên

Thôn Nội Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400935280

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xây Dựng Thành Phát

Thôn Hữu Nghi, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400934671

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Thiết Bị Pccc Tiến Lộc

Thôn Cao Lôi, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400925363

Công Ty TNHH Sản Xuất Ab

Thôn Nội Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400910060

Công Ty TNHH Kết Cấu Thép Tôn Lợp Hùng Phát

Thôn Giá Sơn, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400908720

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Thái Hà

Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400908784

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hưng Huệ

Thôn Giá Sơn, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400907396

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 86 Hmn

Thôn Nội Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400906730

Công Ty TNHH Sx Và Tm Hồng Đạt Bg

Thôn Ninh Động, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400903169

Công Ty TNHH Tts Bắc Giang

Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400899106

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Ánh Dương

Thôn Ninh Động, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896151

Công Ty TNHH Atlp Vina

Thôn Cao Lôi, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400894122

Công ty TNHH một thành viên Phương Linh

thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400433763

Trường Trung học cơ sở Ninh Sơn

thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400437743-014

Trường Tiểu học Ninh Sơn

thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400437743-033

Công Ty TNHH Ngọc Sương

Phúc Ninh - Xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400396085

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xd&Tm Anh Dũng

Thôn Cao Lôi - Xã Ninh Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400646987