Danh sách các công ty tại Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Môi Trường V-Green

Thôn Hạ, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936076

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hero Kids

Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932794

Công Ty TNHH Xd & Tmdv Trường Thành Vina

Thôn Hà Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400928389

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Minh Chiến

Thôn Hạ, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921048

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Dịch Vụ Tiến Bộ

Thôn Bói, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400912043

Tổ hợp tác dùng nước Thôn Chằm xã Thượng Lan

Thôn Chằm - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570939

Tổ hợp tác dùng nước thôn Hà Thượng

Thôn Hà Thượng - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571795

Tổ hợp tác dùng nước thôn Thượng - xã Thượng Lan

Thôn Thượng - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571883

Tổ hợp tác dùng nước thôn Hạ

Thôn Hạ - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571763

Tổ hợp tác dùng nước thôn Bói

Thôn Bói - Thượng Lan - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400577589

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Thiên Lộc

thôn Nguộn, xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400483309

Công ty TNHH khảo sát thiết kế xây dựng Ngọc Tiến

thôn Ruồng, xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400375092

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bằng Chỉ

thôn Thượng - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400369356

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Kim Anh

Thôn Nguộn - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400489124

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Phúc Ninh

Thôn Nguộn - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400643986

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà - Nhà máy gạch Thượng Lan

Thôn Bói - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 0100509369-003

Công Ty CP Gạch Thượng Lan.

Thôn Bói - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400273069

UBND Xã Thượng Lan

xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400210301

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đồng Liên

Thôn Ruồng - Xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400794576