Danh sách các công ty tại Phường Tăng Nhơn Phú B - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kiến Bình

34/17/10 Đường số 6, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318274066

Công Ty TNHH Nhu Baby Care

12/10, Đường số 4, Tổ 3, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318273376

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Nam Khánh

324 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318271481

Công Ty TNHH Giáo Dục Nguyên Trương

57/8 E, đường 3, khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318264117

Công Ty TNHH Tifarm

39/9 Trương Văn Hải, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318259607

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Moon Hi

200/23 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318260881

Công Ty TNHH Skyrex Việt Nam

129/15/10 Trường Văn Hải, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318256807

Công Ty TNHH Vlxd Hoài Thương

24/26 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318258113

Công Ty TNHH Real Ecom

27/14 Đường Số 7, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318252432

Công Ty Cổ Phần Nikola Việt Nam

213/11a Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318250481

Công Ty TNHH Mastery House

1/189B Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318250523

Công Ty TNHH Dịch Vụ Biểu Diễn Và Sự Kiện Hd

135/7B Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318250202

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hồng Phúc Bảo

102A đường Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318245587

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bmc

36/11 Đường 5, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318243438

Công Ty TNHH Đào Tạo Quốc Tế Youth Education

36/1A/7 Đường 6, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318243043

Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Nguyễn Quân

30/2A Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318237988

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Gia Thịnh Phát

Số 41/12 đường số 3, khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318234465

Công Ty TNHH Học Viện Nguyên Thủy Việt Nam

175/82/9 Đường số 2, KP1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318228574

Công Ty TNHH Sắc Đẹp Và Sức Khoẻ Otsumi

261/15/80/2 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318221681

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bình Minh Express

12/2B, đường 11, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318206605