Danh sách các công ty tại Phường Tân Phú - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tuyết Phụng

Số 42 Bình Phú, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318178267

Công Ty TNHH Qt Hừng Sáng

69/19/6 Đường 138, Khu phố 2, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318174199

Công Ty TNHH The Global Holding

215 Đường Số 138, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318172096

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Pt Ngọc Hà

Số 144/20/8D Đường 138, Khu phố 4, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318159708

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đoàn Kết.vn

28C Nam Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318152251

Công Ty TNHH Tm Dv For Production House

138 Đường 154, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318151032

Công Ty TNHH My Casa Elite

28/15/21 Đường 138, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318149770

Công Ty TNHH Giáo Dục Năng Khiếu Sao Tài Năng

140/31d, Đường Cầu Xây 2, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318147438

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Kim Việt Nam

70 Đường 205A, Khu Phố 3, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318135658

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Bồ Công Anh

Số 144/20/8D đường 138, Khu phố 4, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318128019

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sa Trung Kim

63 Nam Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318128354

Công Ty TNHH Truyền Thông Thiên Hà 2018

Số 106 đường 120, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318119568

Công Ty TNHH Quân Phú 666

Số 106 đường 120, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318115468

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Bmt

275 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318100172

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cát Linh Clc

164B Đường 138, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318079019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cleanviet

41/10 Cầu Xây, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318074959

Công Ty TNHH MTV Nhật Linh Anh

40 đường 215, Tổ dân phố 7, Khu phố 5, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318064478

Công Ty Cổ Phần Vinado

2B Cầu Xây, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318040068

Công Ty TNHH MTV Đức Long Quán

25 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318027860

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Hương

117, Đường 138, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318000989