Danh sách các công ty tại Phường Bình Trưng Đông - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ 3F

155A Đường 42, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317499155

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Mới

84/29 Bình Trưng, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317490441

Công Ty TNHH Tmdv Song Mây

43 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317491854

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thịnh Đăng

25 Đường 61, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317487745

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Cường Nguyễn

Số 2 Đường 19, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317486036

Công Ty TNHH Japan Crop Science

5/22 Đường 42, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317479367

Công Ty TNHH Thương Mại Haflife Việt Nam

5/22 Đường 42, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317474721

Công Ty TNHH Thực Phẩm Hoàng Bảo

Số 9 đường số 5, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317475323

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Huỳnh Minh

Số 44 Đường Số 2, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317470861

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Huỳnh Vĩ

Số 2A Đường 17, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317463222

Công Ty TNHH Hoàng Giang Phát

48/11 Đường 17, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317463134

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Thiên Ý

83 Đường 42, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317459191

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Tín Hàng

162/16 Đường 42, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317456602

Công Ty TNHH Tm Vận Tải Hưng Thịnh Phát

16/12 Đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317454034

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Phương Nam

60 Nguyễn Văn Giáp, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317452781

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Liên Lam

36 đường số 37, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317451643

Công Ty TNHH Thiên An Nam Phương

40 đường 42, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317448249

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Tiến Computer

Số 7 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317441162

Công Ty TNHH Hồ Thiên Văn

70 Đường số 7, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317439974

Công Ty TNHH Phòng Khám Chăm Sóc Sức Khỏe Annam

Số 11, Đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317436116