Danh sách các công ty tại Phường Bình Chiểu - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đk

Số 1 đường Ngọc Lan, khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317480806

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Quảng Cáo Hoàng Gia

2/5 Đường 20 KP3, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317478370

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hảo

Số 20, Đường 13, KP5, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317471022

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Etc

89/20/2 đường số 9, KP3, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317467266

Công Ty TNHH Mb Paper Việt Nam

66/1C Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317457074

Công Ty TNHH Tmdv Đầu Tư Thiên Phú

Số 30 đường 23, khu dân cư Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317457229

Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Tvn

Số 36 Đường số 23, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317454644

Công Ty TNHH Sky Golden

Số 989/15 Tỉnh lộ 43, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317456183

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Tài

20 Đường 13, Khu Phố 5, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317453633

Công Ty TNHH Tmdv Đầu Tư Sao Mai

Số 11 đường 7, khu dân cư Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317452527

Công Ty TNHH Pt Pharmalife

952/8A Đường Tỉnh lộ 43, Khu phố 1, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317449355

Công Ty TNHH Tm - Dv Xuất Nhập Khẩu Vân Long

1077/21a Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317449429

Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv-Xnk An Phát

185/19K/20 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317447830

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư Phú Thịnh

Số 10 Đường 1C, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317442102

Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc An Nam

185/19K/33/5 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317441483

Công Ty TNHH Fast Func

Số 25, Đường số 9, Khu Phố 4, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317441846

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Hà Kim

950A Tỉnh lộ 43, khu phố 1, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317439501

Công Ty TNHH Hạt Nhựa Minh Chiến

21B Đường 11, Khu Phố 4, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317439727

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đạt Kim

10A Đường số 22, Khu phố 1, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317437825

Công Ty TNHH Tmdv Tư Vấn Xuất Nhập Khẩu Hiếu Trần

Số 20, Đường 13, Khu phố 5, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317434937