Danh sách các công ty tại Phường Bình Chiểu - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Green Home Global

15 Đường số 2, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318194036

Công Ty TNHH Thương Mại Truyền Thông Xuân Quang

18/33 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318194269

Công Ty TNHH Thương Mại Agritech

1098/6 Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318189212

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Nam Long Hải

229 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318187575

Công Ty TNHH Xây Dựng Sơn Ngọc Minh

1089/20 Nguyễn Thị Thích, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318186839

Công Ty TNHH Minh Ngọc Nam Phú

1089/16 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318186814

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Anh Ngọc

26 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318185105

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Hoàng

185/19K Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318185874

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trúc Hảo

1089/20 Nguyễn Thị Thích, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318185881

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Tân An Viên

18/33 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318185899

Công Ty TNHH Megas Sài Gòn

108 Nguyễn Thị Bích, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318185930

Công Ty TNHH Đông Trạch

56/6 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318184969

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quang Thọ

Số 2 đường 1A, Khu nhà ở Bình Chiểu, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318184983

Công Ty TNHH Sương Nguyên

185/7/1D Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318185017

Công Ty Cổ Phần High Value

161A Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318177880

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Phi Vũ

191/4 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318172561

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Thiên Minh Phương

80/1A Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318167233

Công Ty TNHH Cường Phạm Quân

165/19K/29 đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318167963

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Khoa Phát

1092/14 Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318169720

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Quảng Cáo Plus

1127/9/1/8 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318169103