Danh sách các công ty tại Phường An Khánh - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Arlight

10 Lương Định Của, Khu Phố 7, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318193716

Công Ty TNHH Nghiên Cứu Công Nghệ Nano

Số 43/15 - 43/17 Đường số 38, Khu phố 1, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318189702

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Thi Công Công Nghệ Cao Devas

Số 25, Đường 34, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318187744

Công Ty TNHH Tmdv Vận Tải Tiến Bộ

18 Đường số 3, Khu Phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318182369

Công Ty TNHH Xây Dựng Lavita

Số 13, Đường số 15, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318182111

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sáng Tạo Sl

14/3 Lương Định Của, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318178919

Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Untra Farm

Số 37, Đường số 2, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318169939

Công Ty TNHH Inetkr

Số 1B, Đường số 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318170268

Công Ty TNHH Quảng Cáo Long Tú

Số 2/3A, Đường Lương Định Của, Khu Phố 7, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318165740

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Thanh Bình

288 đường Trần Não, Khu phố 02, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318164779

Công Ty TNHH Tsunagu Việt Nam

Số 17, Đường 37, Khu Phố 1, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318163510

Công Ty TNHH Thương Mại Kim Loại Phương Nam

Số 35 Đường số 2, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318162482

Công Ty TNHH Tmdv Thiết Bị Công Nghiệp Mai Thanh Phát

Số 18A Đường 03, Khu Phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318161312

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Anh Qui

Số 169/24 Đường Lương Định Của, Khu Phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318158528

Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Đạt Hùng

18 Đường số 3, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318159320

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh S&a Nhất Tâm

Số 7, đường số 33, khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318157997

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phượng Tín

Số 95/31, đường Lương Định Của, khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318156979

Công Ty TNHH Thương Gia Hân

24A/1, đường số 12, khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318141517

Công Ty TNHH Ban Mai Đà Lạt

Số 35, Đường số 2, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318140577

Công Ty TNHH Tm Vạn Phúc Thịnh

97/5A Đường Trần Não, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318138306