Danh sách các công ty tại Phường Tăng Nhơn Phú A - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xây Dựng Winhomes Miền Nam

D5/9 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527101

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Thiên Tâm

7/14/5C Đường 182, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318516533

Công Ty TNHH Valir

Số 7, Đường Số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318518682

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Rionic

39/79/4, Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318506052

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Savico

Số 85 Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318504859

Công Ty TNHH Đầu Tư Ag Automation

1A Đường 244, Khu Phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318504432

Công Ty TNHH Đầu Tư London

Số 7, Đường Số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318498933

Công Ty TNHH Limita

Số 62/11 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318502925

Công Ty TNHH Caxsoft

230 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318498073

Công Ty TNHH MTV Thiện Nhân Clean

39/18 Đường 102, Tổ 6, Khu phố 7, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318487360

Công Ty Cổ Phần Silic Ptv

Tầng 2- 89/2 Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318492314

Công Ty TNHH Azurer

Số 7, Đường Số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318486303

Công Ty TNHH 1 Tv Và Đầu Tư Xây Dựng Trung Trực

Số 7, Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318485564

Công Ty TNHH Tiếp Vận Toàn Cầu Đại Gia Tiến

78/4 Đường Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318478091

Công Ty TNHH Gogonext

Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318476312

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ssc

120/7 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318474347

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Tdk

89/1/33 đường Làng Tăng Phú, tổ dân phố 10, khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318473600

Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tân Châu

264 Đường Lã Xuân Oai, Tổ 1, Khu Phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318470134

Công Ty TNHH Tm Dv Đại Gia Khang

Số 449 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318467357

Công Ty TNHH Petprim

112 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318462239