Danh sách các công ty tại Phường Bình Thọ - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Cơm Ngày Ba Bữa

12 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318203139

Công Ty TNHH Shenzhen Saejong Ind Co Ltd

10 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318202329

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Gia Hào

27/11 Đường số 11, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318200995

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Gỗ Thành Tấn

76/2 Đặng Văn Bi, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318193681

Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Kiến Trúc Xây Dựng Vũ Hoàng Minh

52A đường số 9, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318167561

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hữu Phương

142 Khổng Tử, Khu Phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318161739

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đặng Trang

12B Einstein, Khu Phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318163359

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Hiển

80 Đặng Văn Bi, Khu Phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318158084

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiền Khải

23 Đường Hồng Đức ,Khu Phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318158091

Công Ty TNHH Đèn Dầu

17 Hồng Đức, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318152131

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Cơ Điện Khải Hoàn

5/17 Hữu Nghị, Khu phố 3, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318149185

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Học Mỹ Lynh

45 Đường 4, Kp2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318149241

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Điện Máy Thiện T.o.p

20/6/4 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318148054

Công Ty TNHH Vy Uyên Travel

Số 7 Đường 8, Khu Phố 2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318146071

Công Ty TNHH Beyonded

16 Hàn Thuyên, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318139684

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xnk Hồng Sơn

82 Võ Văn Ngân, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318133643

Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Ssep

25 Einstein, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318131879

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Gia An

35/16 Đường Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318121648

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Lộc Phát

72 đường 9, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318116870

Công Ty TNHH Tmdv Nhà Hàng Sepia

1 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318098501