Danh sách các công ty tại Phường Bình Thọ - Thành phố Thủ đức - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Thiên Phú

41/17 Thống Nhất, Khu Phố 3, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317622264

Công Ty TNHH MTV Binba F&b

Số 107 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317595701

Công Ty TNHH Yến Sào Nữ Vương

Số 03 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317584386

Công Ty TNHH Yến Sào Hiếu Gia

Số 1N Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317585855

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm T.p Food

76 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317582011

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Hằng Hùng Phát

156/8 Võ Văn Ngân, Khu Phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317577614

Công Ty TNHH Phan Hồng Gia

20 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317579065

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nhân Văn

156/8 Võ Văn Ngân, Khu Phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317579900

Công Ty Cổ Phần Enterpower

14A, Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317571394

Công Ty TNHH Du Lịch New Style

117 Dân Chủ, khu phố 2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317562939

Công Ty TNHH Xây Dựng Haricons

252-254 Chân Lý, Khu Phố 3, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317561325

Công Ty TNHH Cẩm Tú Clinic

100E/24 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317561029

Công Ty TNHH Kinh Doanh Sắt Thép Vạn Phúc

27/14 Đường số 1, KP1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317546479

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại Pts

104 Đặng Văn Bi, Khu phố 2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317539520

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Diễm Tuyết

8 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317541294

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tùng Ấn

9 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317537682

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Đặng

40/1 Đường số 11, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317537259

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Nhi

9 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317534804

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyệt Mai

40/1 Đường số 11, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317535212

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thạch

26 Dân Chủ, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317530983