Danh sách các công ty tại Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh - Trang 6

DNTN Dịch Vụ Cầm Đồ Tấn Thành

8 Trưng Nữ Vương Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302110986

DNTN Kinh Doanh Vàng Tín Thành

85 Nguyễn Văn Nghi Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302035383

Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Chung Vũ

85/7C Lê Lợi Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302025353

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long An

107 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301993231

Cty TNHH Kế Toán & Tư Vấn Vilaco

87/12K1 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301985103

Cty TNHH Thương Mại Phụng Thy Ngọc

196C Nguyễn Thái Sơn Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301757788

DNTN Dịch Vụ Cầm Đồ Vĩnh Thuận

227 Phạm Ngũ Lão Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301767458

Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Giang Nam

96/8/18 Lê Lợi Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301731268

Phòng Kinh Tế Quận Gò Vấp

01 Trưng Nữ Vương Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301470489

Cty TNHH Thương Mại Mỹ Quý Lam

192 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301451479

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nam Thắng

176/18 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301450316

HTX Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp

107 Nguyễn Thái Sơn-P.04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301450997

DNTN Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Lê Lợi

72 Lê Lợi Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301426257

Cty TNHH May Thương Mại Dịch Vụ Kim Thạch á Nguyên

6-8 Lê Lợi Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301206886

Nguyễn Thị Thaanh Huyền

184 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301185724