Danh sách các công ty tại Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Sự Kiện Giải Trí An Đình Phát

54/75/15 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318056981

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Quốc

59/1B Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318055716

Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Minh Trung

25/6 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318052923

Công Ty TNHH Sajones

57 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318051510

Công Ty TNHH Travellet Game

25/80/22 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318049695

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Hanmicosmetic Global

256/5B Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318046013

Công Ty TNHH Đồng Phục Khải Minh

114/18 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318044425

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phúc An

208/52 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318038975

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng An Tâm

171/31/64 nguyễn tư giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318025990

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thanh Hoa

218/26 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318027469

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Trà

Số 171/66 đường Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318023538

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ốc Péo

116 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318020897

Công Ty TNHH Moolly

94/22 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318020978

Công Ty TNHH Truyền Thông Dut

70/479 Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318016178

Công Ty TNHH Đúc Ép Cọc Bê Tông Trung Đoàn

94/22 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318014766

Công Ty TNHH Tm - Dv Phương Thị

45/11 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318014195

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phúc

129/39/10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318011194

Công Ty TNHH Ruby Label

164/27 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318009029

Công Ty TNHH Sx - Tm - Xd Phát Triển Lena Phát

84/38 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318006691

Công Ty TNHH Tm Dv Máy Giữ Xe Thông Minh Vnparking

256/88 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318003556